MENÜ

Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımı

Kurumsal kimlik bir işletme veya kurumun imajını ve karakterini temsil eden kimliğidir. Başka bir ifade ile kurumsal kimlik firma veya kuruluşların dışarıdan görünen yüzüdür. İyi planlanmış bir kurumsal kimlik işletmelerde ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok ettiği gibi, müşterilerinin ya da hitap ettiği hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını ve insanlar üzerinde marka bilincinin oluşması sağlayan en temel unsurlardandır. Etkili ve akılda kalıcı şekilde tasarlanmış kurumsal kimlikler, müşterilerin gözünde işletme veya kuruluşa olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile kuruluşu kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor, zahmetli, maaliyetli olabilmektedir.